Palmesøndag – Tema: Kongen kommer til deg

Tema: Kongen kommer til deg

I en usikker tid kan vi tro på en Gud som holder sine løfter. På palmesøndag viser Jesus at han er oppfyllelsen av Guds løfter om Messias, og at han er fredskongen som kommer til deg i din situasjon.

Preiketekst: Matt 21,1-11

 

Lesetekster:

Bruk anledningen til å lese i Bibelen om påsken. Her finner du et utvalg tekster både fra det gamle og det nye testamentet.

Andaktstekst: Matt 21,1-11 (står om det samme i Luk 19,28-40)

Andre tekster fra det nye testamentet: Matt 20,20-28

Tekster fra det gamle testamentet: 1Mos 48,8-12; 2Sam 7,12-14a

 

Spørsmål til refleksjon og samtale:

Som en hjelp til å reflektere over det du har hørt i andakten og anvende innholdet i eget liv, kan du bruke følgende spørsmål. De kan også brukes til samtale med andre.

  • Hvordan opplever du situasjonen vi er i? Gå til Gud med dine tanker og følelser, og del dem med noen andre om det er naturlig.
  • Hvordan kan vi anvende budskapet i andakten i våre liv? Hvordan kan vi ha en trygg tro på at Jesus har kontroll og er nær selv om vi ikke alltid ser det?
  • Hva er det Gud har lovet oss, og hva er det han ikke har lovet oss?Hva betyr det for oss at han holder det han lover?
  • Hvordan vil du beskrive Jesus som konge ut fra det du hørte i andakten og eventuelt ved å lese Matt 20,20-28?

 

Andre relevante preik.tv-andakter:

 

Ressurser til familien:

En påske uten vanlig møter og gudstjenester gir oss en mulighet til å ha enkle samlinger hjemme. Under følger noen ressurser som kan brukes i familien.

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!