Poenget med å være kristen

Hva er poenget med å være kristen?

Å få oppleve å være nær Gud

 • Både her på jorden
 • Og etter døden

For andre er det et poeng at du er kristen, fordi du (ved å være nær Gud)

 • Kan gi dem lys
 • Kan gi dem håp
 • Kan gi dem glede
 • Kan gi dem godhet
 • Kan be sammen med dem
 • Kan bære byrdene deres
 • Kan … osv

Å få være med å se hva Gud kan gjøre i både ditt eget og i andre mennesker sitt liv, det er virkelig noe du ikke bør gå glipp av.

Gud kan gjøre det umulige, så her er det viktig at vi ikke begrenser Han til våre rammer og til vår kunnskap/forståelse.

Gud er så mye mye mer enn det….

Prøv…

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.
Paulus’ brev til galaterne 2.20

Reklame – Man helping others

Her kan du se reklamevideoen som Ingrid snakket om i andakten

https://www.youtube.com/watch?v=cZGghmwUcbQ

Ingrid Kvam Steinshamn er rektor på Møre barne- og ungdomsskule Skodje.

Last ned:

 1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til romerne 8.28-29

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken.

Paulus’ brev til filipperne 1.9-11

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.

Paulus’ brev til kolosserne 1.27-29

Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten! Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.

Paulus’ brev til efeserne 2.1-10

Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Paulus’ brev til efeserne 5.1-2, 8, 18

Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.

En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden

Paulus’ brev til romerne 5.5

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

Paulus’ brev til romerne 12-1-2

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Spørsmål til samtale:

 • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
 • Hva tenker du er poenget med å være kristen?
 • Hvordan kan vi oppleve  “å være nær Gud”?
 • Hva synes du om reklamevideoen?
 • Hvordan kan ditt liv bety en forskjell?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!