Prisen Gud betalte for deg

Hvor mye er egentlig et menneske verdt?

Hvordan kan vi finne ut det?

I denne videoandakten får du vite mer om det og prisen Gud betalte for deg

Sett fra et kristent ståsted har hvert menneske en uendelig høy verdi. Det som viser dette er den prisen Gud var villig til å betale for deg.

Bibelen forteller nemlig at du ble kjøpt fri fra synd, fra lovens krav når Jesus døde for deg på korset.

Det var prisen Gud betalte for å redde deg fra en evig død!
Ser du hvor høyt du er elsket av Gud?

Fredrik Ree er ungdomsleder i Tremorkirken på Sotra. Sjekk ut TremorXpand!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ første brev til korinterne 6.20

Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!

Paulus’ brev til efeserne 1.7

I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde

Paulus’ brev til kolosserne 1.13-14

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

Peters første brev 1.18-21

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud.

Spørsmål til samtale:

  • Hva er det som gir et menneske verdi?
  • Hvordan skiller det kristne menneskesynet seg fra andre syn på menneske?
  • Hva tenker du om den prisen Gud var villig til å betale for å å kjøpe menneskene fri fra synd og død?
  • Hvordan påvirker dette dine tanker om deg selv og din verdi?
Vipps en gave til preik.tv 132353
About the Author
Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!
Scroll to top