Skjærtorsdag – Tema: Få surdeigen bort

Tema: Få surdeigen bort

Hva er egentlig greien med surdeigen? I denne andakten får du høre mer om dette og hva det betyr i våre liv.

På skjærtorsdag samlet Jesus disiplene til påskemåltidet for å minnes Guds redningsaksjon i Egypt.

Både redningsaksjon og måltid peker fremover mot det som Jesus skulle gjøre for hele verden, og den uønskede surdeigen minner oss på at vi trenger å bli renset og vende oss til Gud med våre synder.

Preiketekst: 1Kor 5,6-8

 

Lesetekster:

Bruk anledningen til å lese i Bibelen om påsken. Her finner du et utvalg tekster både fra det gamle og det nye testamentet.

Andaktstekst: 1Kor 5,6-8

Andre tekster fra det nye testamentet: Matt 26,17-30 (parallell-tekster: Mark 14,12-25; Lukk 22,7-23), 1Joh 1,5-12,2

Tekster fra det gamle testamentet: 1Mos 11-12

 

Spørsmål til refleksjon og samtale:

Som en hjelp til å reflektere over det du har hørt i andakten og anvende innholdet i eget liv, kan du bruke følgende spørsmål. De kan også brukes til samtale med andre.

  • Reflekter over hvordan den første påsken peker frem mot den påsken som vi feirer. Hvilke forbilder på Jesus ser du i den første påsken?
  • Vi er frelst av nåde ved tro, og samtidig er vi kalt til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus og til å bli mer lik ham. Hvorfor kan vi ikke bare leve som vi selv vil?
  • Slik som surdeig gjennomsyrer hele deigen, kan synd som ikke blir tatt et oppgjør med gjennomsyre de kristne. Hva kan vi gjøre for å unngå at dette skjer?
  • Det er sunt for oss å dele med noen andre hvordan vi har det, også når det gjelder synd vi trenger å bekjenne. Det kan være lettere å tro at vi er tilgitt når en annet menneske hører på vår bekjennelse og tilsier oss syndenes forlatelse. Er det noen du har tillitt til som kan lytte til din bekjennelse? Bruk muligheten!

 

Andre relevante preik.tv-andakter:

 

Ressurser til familien:

En påske uten vanlig møter og gudstjenester gir oss en mulighet til å ha enkle samlinger hjemme. Under følger noen ressurser som kan brukes i familien.

 

Andre ressurser:

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!