Den Hellige Ånd

Hva er Åndens frukt?

et naturlige for en som tror på Jesus er vekst og utvikling, at vi skal bære «Åndens frukt». Men hvordan skjer dette, hvordan kommer fruktene, og hvorfor ser jeg ikke alltid så mye til dem?

Sett søkelyset på Jesus

Ånden er opptatt av å lyse opp Jesus, og spesielt det som han er og har gjort for oss.

Hva gjør Den Hellige Ånd?

For at vi skal forstå det Gud gir, og egentlig ha behov for det, så har Den Hellige Ånd en spesiell oppgave som Jesus snakker om i Joh 16.8.

Hva er Åndens verktøy?

I denne andakten med Andreas Evensen får du vite mer om hvilke verktøy den Hellige Ånd bruker.

Hvem er Den Hellige Ånd?

Den Hellige Ånd kan være litt vanskelig å forstå seg på. Hvem er han egentlig og hva gjør den Hellige Ånd? Er det som den ånden i lampen som vi ser i Aladdin filmene?

Scroll to top