Den Hellige Ånd

Hva vil det si å leve ledet av Den Hellige Ånd?

Jesus kaller oss til bevegelse! Gå ut sier Jesus til de som tror på ham.

Men vi går ikke på egen hånd, vi kan gå ledet av Den Hellige Ånd.

Hvordan kan det se ut i praksis? Gjermund Fure deler noen tanker og erfaringer med å leve ledet av Den Hellige Ånd!

Hvordan er Guds kjærlighet?

Hvordan elsker Gud oss?
Hvordan er Guds kjærlighet, annerledes enn kjærlighet mellom mennesker?

Er Gud iblant oss i dag?

Kva tenkte Jesus på då han sa: ” Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause born.”

Scroll to top