Disippel

Menighetens kall er å følge Jesus

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus.

Har du behov for en læremester?

Vi mennesker kan ofte kjenne på et behov for en læremester. Noen som kan fortelle oss hvordan ting henger sammen.

Men hvem er den ultimate læremesteren?

Hva betyr det å følge i Jesus sine fotspor?

Er du en etterfølger av Jesus? «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» var ordene som møtte de første disiplene. Hvordan kan vi følge etter Jesus i dag?

Et liv i etterfølgelse

Et liv i etterfølgelse handler om å gå sammen med Gud
Det er et liv der du blir bedre og bedre kjent med Gud, og du er stadig i bevegelse..

Jesus vil at du skal være hans disippel

Jesus vil at du skal være hans disippel, men hva er egentlig en disippel?
Og hva vil Jesus at en disippel skal gjøre?

Scroll to top