Disippelgjøre

Er du en plagsom selger eller er du en serviceperson?

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler…

Jesus vil at du skal være hans disippel

Jesus vil at du skal være hans disippel, men hva er egentlig en disippel?
Og hva vil Jesus at en disippel skal gjøre?

Scroll to top