døden

Hva handler kristen tro egentlig om?

Vet de fleste i Norge hva kristen tro handler om?
Mange tror de har fått med seg innholdet i kristen tro, men kan det være at de har misforstått?

Hvordan stiller du deg til Jesus?

Torgeir Skrunes, Kretsleder i ImF Sør, deler noen tanker om det mest sentrale i Bibelen.

Hva skjer når man dør?

Per Gunnstein Nes forteller om hvordan det var å miste broren sin, på grunn av stormen Dagmar.

Scroll to top