evangelisering

Er du redd for å evangelisere?

Vi har fått lage en serie med preik.tv til Avi Snyders nyeste bok, Jødene trenger ikke Jesus – og andre misforståelser (Jews don’t need Jesus – and other misconceptions). Her er video 6 i serien.

Jews Don’t Need Jesus… and other Misconceptions: Reflections of a Jewish Believer

Vi har fått lage en serie med preik.tv til Avi Snyders nyeste bok, Jødene trenger ikke Jesus – og andre misforståelser (Jews don’t need Jesus – and other misconceptions).

Når hadde du sist en samtale om kristen tro?

Hvorfor er det slik at det for mange av oss er så vanskelig å snakke med andre om kristen tro?

Jesus vil bo i ditt liv

Slipper du Jesus inn?
Johan Halsne, forkynner i ImF, deler noen tanker om Maria som var villig til å bli mor til Jesus. Det var noe som preget livet hennes.

Scroll to top