Hva kan vi lære av Nehemja?

Hartvig Kloster deler i denne andakten noen tanker rundt situasjonen i Norge i dag, og hva vi kan lære av historien om Nehemja.
Mang ”murer” i Norge er brutt ned.
Moralske murer og åndelige murer, hva gjør vi med det?