Følge Jesus

Menighetens kall er å følge Jesus

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus.

Hva betyr det å følge i Jesus sine fotspor?

Er du en etterfølger av Jesus? «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» var ordene som møtte de første disiplene. Hvordan kan vi følge etter Jesus i dag?

Hvordan kan jeg følge etter Jesus?

I denne videoandakten deler Anders noen tanker om det å følge etter Jesus, hvordan det er å ha Jesus som Herre og hva som er forholdet mellom tro og gjerninger.

Har du sett et bilde av Jesus?

Det finnes veldig mange ulike bilder av Jesus, men hvor finner du originalportrettet av Jesus?

Hvordan leve som en kristen?

Når du tror på Jesus er du Guds barn.
Gud er din Far!
Du kan komme nær til Gud gjennom Bibel og bønn.

Scroll to top