Fortapelse

Er det Bibelen sier om Himmelen gode nyheter for alle?

Bibelen tegner et flott bilde av hvordan Himmelen skal være.
Ingen tårer, ingen død, ingen ting som lenger skiller oss fra Gud.
Bare godt for all evighet. Det skulle en jo tro at var en god nyhet for alle. Men er det slik?

Hvordan stiller du deg til Jesus?

Torgeir Skrunes, Kretsleder i ImF Sør, deler noen tanker om det mest sentrale i Bibelen.

Sannheten om menneske

Er mennesker gode på bunn?
Vegard Soltveit ser nærmere på hvordan vi mennesker er.

Hvorfor kom jesus til jorden?

“For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.”
Dette sier Jesus i Lukas 19.10.
Hva mente han med dette?

Scroll to top