identitet

Hvem er du egentlig?

Hva tenker du om deg selv og din identitet?
Dette kan være utfordrende og vanskelige spørsmål å svare ærlig på.
I denne andakten deler Eivind Sætre noen tanker om hva som skaper din identitet.

Scroll to top