Kvardagskristen

Hvordan leve som en kristen?

Når du tror på Jesus er du Guds barn.
Gud er din Far!
Du kan komme nær til Gud gjennom Bibel og bønn.

Hva vil det si å være lys og salt i verden?

Hva tenker du om det å være lys og salt i samfunnet vi er en del av?

Hvordan bør vi forholde oss til hverandre?

Hvorfor er du akkurat den du er?
Og hvordan vi bør forholde oss til hverandre, til våre medmennesker.

Scroll to top