Header Navigation

Tag Archives | penger

AndreasEvensen-preik

Hva er ekte rikdom?

Finnes det en rikdom som varer ut over dette livet her? Du får like lite med deg ut av verden, som du hadde med deg inn i verden… Du får faktisk ingen ting med deg, når dette livet er slutt! Hva er da ekte rikdom? Hvorfor bruker vi da så mye tid og krefter på å […]

Les mer