Profeti

Hvorfor feirer vi Jul?

Julaften. Det er en festdag – en gledens dag.
En dag der vi feirer at Jesus ble fødd.
Men hvorfor er dette noe å feire?

Jesus døde i vårt sted

Hva vil det si at Jesus døde i vårt sted?
I denne videoandakten får du hjelp av ungdomspastor Christian Lilleheim til å forstå dette.

Jesus stod opp fra de døde

Oppstandelsen er noe av det aller viktigste i vår kristne tro. Hvordan ble dette profetert i Det Gamle Testamentet? I denne andakten ser Knut Kåre Kirkholm nærmere på dette.

Jesus ble pint

Jesaja maler ut et bilde av den lidende tjener. En profeti om Jesus som kom for å frelse oss.

Han fikk hendene gjennomboret

Kanskje du også har sunget sangen «Jeg er tegnet i Jesu hender»? Det er naturligvis snakk om sårene i hendene til Jesus, at Jesus har disse sårene fremdeles og at vi på en måte har navnene våre skrevet i Jesu hender.

Scroll to top