Har du mye støy i livet?

Har du dager der du sliter med å konsentrere deg?
Tankene snurrer fra sted til sted. Det kan være så mye støy i livet som stjeler fokus. I denne videoen får du noen tips om hvordan du kan redusere støyen i livet, og heller stille inn på Guds kanal.