Tilbedelse

Ikke tenk at du ikke tilber

Spørsmålet er ikke om du tilber, men hva du tilber. Dette er påstanden til John-Inge Rolfsnes. Er du enig eller uenig?

Er arbeid tilbedelse?

Er tilbedelse noe som kun foregår på søndager?
Eller er det noe vi er kalt til å utføre hver dag i det arbeidet vi utfører?
Hva er sammenhengen mellom arbeid og tilbedelse?

Scroll to top