Preik.tv – trosopplæring på hjemmebane

Det er kjekt med tilbakemelding fra dere som bruker preik.tv! For litt siden fikk vi en epost fra Runar Mulelid som synes at preik.tv er en glimrende ressurs for trosopplæring på hjemmebane.