Utsendt

Hvem er du sendt sammen med?

Det er viktig å være sendt sammen!
Det er ikke godt for menneske å være alene. Fellesskap er viktig. Kanskje spesielt når en skal gjøre noe for Gud. Jesus sende ut disiplene to og to. Hvem er du sendt sammen med?

Hvem er det Gud sender?

Er det bare de som reiser langt som er utsendt av Gud?
De som reiser til andre land. De med tittel «Misjonær»?
Eller er alle kristne utsendt av Gud?

To pakker som er sendt fra Gud

Gud har sendt to pakker til verden. Vet du hva disse inneholder?

Scroll to top