Vennskap

Hva kan vi lære av Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?

Har du hørt historien om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?
I denne andakten deler Kjetil Vatsøy noen tanker om hva vi kan lære av denne historien fra Daniels bok.

Jesus og vennen hans

Her forklarer Biskop Halvor Nordhaug noen av de flotte symbolene som er i bilde «Jesus og vennen hans».

Scroll to top