Verdi

Hvem eller hva bestemmer din verdi?

Hva gir deg verdi?

Hva eller hvem er det som forteller deg hvor mye du er verdt?

Er det tallet på “likes” på det siste bilde du har delt? Eller hvor gode kommentarer du får i sosiale medier?

Når fikk du din verdi?

Hva bestemmer din verdi som menneske?
Helene Pederstad, ungdomskonsulent i Menneskeverd, deler noen viktige tanker om din verdi!

Hvem er du egentlig?

Hva tenker du om deg selv og din identitet?
Dette kan være utfordrende og vanskelige spørsmål å svare ærlig på.
I denne andakten deler Eivind Sætre noen tanker om hva som skaper din identitet.

Søskenkjærlighet

Hva er kristen søskenkjærlighet?
I denne andakten ser Inge Wilhelm Økland på historien om Onesimus og Filemon.

Er det noe vi kan lære om kristen søskenkjærlighet av denne fortellingen?

Hvor mye er du verdt?

Hva er det som avgjør din verdi som menneske?
Hvem får lov til å fortelle deg hva du er verdt?
Hvem lytter du til?

Scroll to top