Varig forandring kommer innenfra

Hvordan få til en varig forandring?

Vi tror at indre overbevisning om veivalg i lengden vil være en sterkere drivkraft til forandring enn ytre press eller overtalelse. Skal vi se et samfunn preget av kristen tro og gode verdier, må disse holdningene befinne seg på innsiden av personene i samfunnet. Derfor vil vi som kristne møte våre medmennesker med mål om langsiktig bygging av relasjoner og tillit. Og med forventning om at de bønnene vi vet mange ber, forandrer hjerter!

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 9: Varig forandring kommer innenfra.

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Evangeliet etter Matteus 23,25

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og grenseløst begjær. Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!

Paulus’ brev til romerne 12,2

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Paulus’ første brev til Timoteus 2,1-4

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • Er du enig i at den mest varige endringen i samfunnet, er endrede hjerter hos dem som styrer? Hvordan skal vi få det til å skje?
  • Hvis vi skal forandre samfunnet, trenger vi troverdighet og sammenheng mellom vårt indre liv og våre ytre handlinger, såkalt integritet. Hvorfor?

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!