Velkommen til preik.tv

Hva er preik.tv?

Preik.tv er en prosjekt i regi av ImF-UNG der vi legger ut korte og lengre videoandakter til gratis bruk og nedlastning.

Videoandakter – Helt gratis

Korte videoandakter som kan fungere som en andakt på ungdomslaget eller skolelaget, gjerne med en samtale i grupper i etterkant.

Ny andakt hver fredag

Går alt etter skjema, skal det komme en ny videoandakt hver fredag.

Videoene er fritt tilgjengelig via preik.tv og andre kanaler som You TubeFacebook og podcasten til ImF-UNG.

Har du innspill til tema vi bør ta opp, eller kommentarer til videoene?

Send gjerne en e-post til kjetil@imf-ung.no

Her er to andakter du kan starte med

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!