Vi er kalt til å tjene, ikke kreve

Du er kalt til å tjene

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan vi kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 4 er: Vi er kalt til å tjene, ikke kreve.

Klatring fører til krav

I Joh.13 står historien om da Jesus vasket disiplenes føtter, og sa:
«Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.»

Vi er her for å tjene, med Guds kjærlighet, og søke måter å være til velsignelse for andre.

Klatring fører til krav, mens Gud alltid stiger ned for å løfte oss opp.

Hvem kan du tjene i dag?

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

Last ned:

  1. Du kan logge inn på Vimeo og laste ned orginalen her.

Aktuelle bibelvers:

Paulus’ brev til filipperne 2.5-11

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!

Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,

men ga avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse
og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!

Evangeliet etter Johannes 13.4-5

Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.

Spørsmål til samtale og refleksjon:

  • Hvordan var din umiddelbare reaksjon på andakten?
  • “Vi er kalt til å tjene”. Hva tenker du om denne påstanden?
  • Er det lett å tjene andre?
  • Hvordan kom Jesus for å tjene oss?
  • “Klatring fører til krav”. Hvordan kan det se ut i vår hverdag?
  • Hvordan kan vi ligne mer på Jesus?

Av Kjetil Fyllingen

Nettkonsulent for ImF-UNG og prosjektansvarlig for Preik.tv!