Preik.tv

Her kan du bla deg gjennom alle andaktene vi har publisert i kronologisk rekkefølge!

For at dere skal tro – Kapittel 5 – Jesus er Messias

Hva kan vi lære av det som står i kapittel 5 i evangeliet etter Johannes?

For at dere skal tro – Kapittel 4 – Møte med frihetens konge

Hva kan vi lære av det som står i kapittel 4 i evangeliet etter Johannes?

Har Holocaust gjort det umulig for det jødiske folk å høre og tro evangeliet?

Vi har fått lage en serie med preik.tv til Avi Snyders nyeste bok, Jødene trenger ikke Jesus – og andre misforståelser (Jews don’t need Jesus – and other misconceptions). Her er video 6 i serien.

God Jul fra preik.tv

Her er noen juleandakter som kan hjelpe deg med å finne rett fokus i julefeiringen.

Jews Don’t Need Jesus… and other Misconceptions: Is jewish evangelism anti-semitic?

Vi har fått lage en serie med preik.tv til Avi Snyders nyeste bok, Jødene trenger ikke Jesus – og andre misforståelser (Jews don’t need Jesus – and other misconceptions). Her er video 6 i serien.

Scroll to top