Gud

Hva føler Gud for deg? Del 3

Gud har sterke følelser for deg Uansett hvem du er, og hvor du er i livet! Se denne videoandakten, og lære mer om dette! Dette er del 3 av 3 om dette temaet!

Hva føler Gud for deg? Del 2

I denne videoandakten, som er del 2 av 3, er det historien om sølvmynten som ble funnet igjen som er i fokus.

Hva føler Gud for deg? Del 1

Gud har sterke følelser for deg Uansett hvem du er, og hvor du er i livet! Se denne videoandakten, og lære mer om dette! Dette er del 1 av 3 om dette temaet!

Kan vi lære noe av måten Gud oppdrar Moses?

Gud oppdrar mennesker på forskjellige måter
I danne andakten ser Kristoffer Nilssen nærmere på hvordan Gud oppdrar Moses. Kanskje vi kan lære noe av dette?

Hvordan er Guds kjærlighet?

Hvordan elsker Gud oss?
Hvordan er Guds kjærlighet, annerledes enn kjærlighet mellom mennesker?

Scroll to top